کوردستان فردا
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۳:۲۹

آب‌رسانی سیار به روستای نساره سفلی

عکس: سید مصلح پیر خضرانیان