کوردستان فردا
جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ ۱۱:۳۷

اخذ جریمه سه تا نه میلیونی درصورت بریدن درختان

به گزارش کردستان فردا، رییس منابع طبیعی بوکان گفت: بریدن هر اصله درخت سه تا نه میلیون تومان جریمه دارد و در صورت تکرار تشکیل پرونده قضایی صورت خواهد پذیرفت.

صدقی افزود: به شوراهای محترم توصیه داریم علاج واقعه را قبل از وقوع انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: اگر شوراها اطلاع رسانی لازم را به همه روستائیان نکنند، قطعا مدیون خواهند بود.