کوردستان فردا
پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۵۴

باحضوردکترفرشادان وجمعی ازمسولین استانی و مدیران کل ادارات

افتتاح اتحادیه صنایع دستی شهرسنندج

عکس- علی کرمی