کوردستان فردا
سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ ۱۸:۲۹

باحضوردکترفرشادان وجمعی ازمسولین استانی و مدیران کل ادارات

افتتاح اتحادیه صنایع دستی شهرسنندج

عکس- علی کرمی