کوردستان فردا
چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷ ۰۲:۱۹

ایجاد اشتغال برای بهبود یافتگان و خانواده بهبود یافتگان

عکس- علی کرمی