کوردستان فردا
یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۱۱

بازدید دادستان سنندج از طرح های عمرانی محله نایسر

عکس-علی کرمی