کوردستان فردا
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۸:۱۰

بازدید مدیرکل اداره کار، رفاه و تعاون از کارگاه تولید کلیپس، دفتر و گیره مو در محله نایسر

عکس- پیام لطفی