کوردستان فردا
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۰۰:۰۷

برای دلاوری که دلاورانه با مرگ جنگید

شورش عزیزی

فارغ از نگرش سیاسی، باورهای مذهبی و گفتمان شخصی و… مرحوم ابراهیم دلاوری شخصی بود از جنس مقاومت، وی خبرنگاری پابند به اصول سیاسی نشریه‌ای که در آن خبرنگار بود و صد البته پدری فداکار برای فرزندانش، هیچ پیچی از جاده سنندج قروه نیست که آن مرحوم را نشناسد.
ابراهیم دلاوری به صورت ابراهیم وار سوخت و به زندگی فرزندانش روشنی بخشید. زیاد نیست که اگر بگوئیم باید به حرمت آن مرحوم کلاه از سر برداشت.
ابراهیم اهل قلم بود و در عرصه رسانه بیش از بیست سال قلم زد و ثمره این امر (اطلاع رسانی) آپارتمانی نیمه کاره در مسکن مهر خبرنگار بود که تا زمان حیاتش چندین قسط معوقه داشت.
هستند عده‌ای که در این عرصه، چند صباحی کوتاه آمدند و بار خود را بستند و رفتند اما ابراهیم اینگونه نبود وی معتقد و متعهد به نقش رسانه بود و کاری نکرد که رسانه را ابزاری در دست قدرتمندان باشد برای انحراف تفکر و باورهای مردم
ابراهیم در خزان سال ۹۷ زندگیش درگیر خزان شد و برگی از تاریخ عرصه رسانه با مرگ این مرحوم برگ خورد و این برگ را می‌توان ساختاری کرد برای باهم بودن به این معنی که زندگی کوتاه است و گذر ایام بسیار زود و چه زیبا است در این چند صباح زندگی باهم بودن را تجربه کنیم نه تخریب، تهدید و تهمت را
روحش شاد و یادش گرامی باد