کوردستان فردا
یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۰۵

برخی از مدیران در کردستان، خود را وارث پستهای مدیریتی می دانند

محمد قادرمرزی

امروز جناب آقای مهندس خوش اقبال معاونت با تجربه و دلسوز سیاسی و امنیتی استانداری کردستان در سخنانی از لزوم برکناری مدیرانی که بیش از پنج سال در پستهای مدیریتی سابقه دارند سخن گفت.
این سخنان در نوع خود حرف دل بسیاری از مردم و نخبگان استان می باشد، زیرا اگر واقعیتهای پنهان مدیریتی سالهای دور و نزدیک در استان را مورد بررسی قرار دهیم ، به این نتیجه خواهیم رسید که گویا ناف عده ای را از کودکی با مدیریت بریده اند!!
هستند افرادی که با بهره گیری از رانت و رابطه و سفارش برخی از نمایندگان سالیان متمادی است که بدون هیچگونه خروجی مفید و مثمرثمری دارند بر صندلی مدیریتها تکیه زده اند.
اگر این گفته معاون سیاسی امنیتی استاندار استاندار کردستان به واقعیت گره بخورد قطعا راه برای نخبگان و جوانان در پستهای مدیریتی باز خواهد شد .
اما در این استان گویا قرار است همیشه عده ای تا زمان بازنشستگی مدیر باقی بمانند ، لذا همین جنس مدیران برای حفظ بقای خویش خیلی زود رنگ عوض می کنند در دولت اصلاح طلب فورا و بلادرنگ اصلاح طلب می شوند و در دولت اصولگرایان هم خیلی زود اصولگرا خواهند شد ، امروزه از این جنس مدیران در سیستم مدیریتی استان را شاهد هستیم!!
امروزه مدیران ارشد استان باید چاره اندیشی اساسی برای آن نوع مدیرانی را بنمایند،که سالیان سال است فقط فضای مدیریتی را به نوعی به تصرف خویش در آورده اند و هیچ ایده و تفکر جدیدی را ندارند.
همواره شاهد هستیم که استاندار کردستان از وضعیت مدیریتی استان نیز اظهار نارضایتی داشته اند، پس زمان آن رسیده است که بدون درنگ شاهد هرس کردن مدیرانی باشیم که پست مدیریتی را میراث خویش می دانند.
اگر مدیران می توانستند در توسعه و آبادانی استان ایفای نقش کنند ، امروزه این همه شاهد افزایش آمار بیکاران و توسعه نیافتگی استان نبودیم.
سخن پایانی اینکه ، بالانس مدیریتی استان تا حدودی بهم ریخته است، درنگ جایز نیست و این شیوه مدیریت موروثی در استان باید برای همیشه برچیده شود.