کوردستان فردا
چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۵۶

برگزاری مراسم سال جدید برای سالمندان شهر بوکان