کوردستان فردا
دوشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۴۵

برگزاری مراسم سال جدید برای سالمندان شهر بوکان