کوردستان فردا
جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ ۱۲:۳۲

به دستور دادستان کل کشور فعالیت تاکسی های اینترنتی ادامه می یابد

حجت الاسلام منتظری درنامه ای به تمام دادستان های مراکز استان ها اعلام کرد: باتوجه به اینکه تعیین ضوابط نظارتی موکول به تصویب و ابلاغ دستورالعمل مشترک وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت کشور می باشد که این دستورالعمل به تصویب نرسیده است، ازسوی دیگر واگذاری تعیین تکلیف این کسب و کارها به نظرات متفاوت و بعضا متضاد شهرداری شهرهای مختلف اسباب بروز اختلاف جدی و از بین رفتن این نوع کسب و کار خواهد بود لذا مقتضی است تا تصویب ضوابط مربوطه از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب و کار این شرکت ها به درخواست شهرداری ها خودداری به عمل آید و هرگونه تخلف صنفی این کسب و کارها جهت برخورد قانونی به اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی منعکس گردد.