کوردستان فردا
چهارشنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۷ ۰۶:۰۶

تاسوعای حسینی در سنندج

پیام لطفی- عکاس