کوردستان فردا
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۳:۴۸

تصاویر، یاد و نگاهی بە زلزلە کرمانشاە در سالروز این حادثه

عکس-یحیی صمدی