کوردستان فردا
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱۲:۱۴

تفکر قحطی زدگی در مدیریت شهری مرکز استان

کاوه زارعی

مردم این شهر از شلوغی‌ خیابان ها، ترافیک خستەکننده، ازدحام دستفروش ها، عدم کفایت فضای سبز و معابر نامناسب … به تنگ آمدەاند

● نقاط حادثەخیز شهر، همچون کمینگاەهایی خطرناک در انتظار به دام انداختن قربانیان جدید خود هستند!

● ساخت‌ و سازهای نامنظم و خلاف قانون، نماهای بدون اصالت، طراحی ضعیف فضاهای عمومی و … در پیش چشمان متولیان شهری، همچون موریانه در حال جویدن آخرین بقایای “مفهوم شهر” از این کلونی آشفته هستند.

● در چنین فضایی؛ اصلی ترین دغدغه مدیریت شهری ما “جور کردن حقوق ماه بعد پرسنل زحمتکش شهرداری” است و سطح انتظارات به حدی کاهش یافته که عملا “حال خراب” شهر از دستور کار آقایان خارج شده است!

● در حالیکه بهانه همه این نارسایی ها “کمبود منابع مالی” عنوان می شود، باید پرسید این کمبودها در مرکز استان محصول چه چیزی است؟ تا چه میزان “قحطی زدگی شهرداری” متوجه نحوه عملکرد مدیریت شهری است؟ آیا در این مرکز استان، راهی برای ایجاد درآمد پایدار وجود ندارد یا اینکه ما بلد نیستیم ؟