کوردستان فردا
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۴:۰۱

توقف خودروهای میوه فروشی و شخصی جلوی درب مدرسه