کوردستان فردا
پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۴۳

مهمان برنامه خطاب به سخنگوی وزارت بهداشت :من به شما در بیمارستان های دولتی صفر می دهم

جنجال در آنتن زنده شبکه خبر