کوردستان فردا
پنج شنبه ۰۲ فروردین ۱۳۹۷ ۰۶:۲۹

مهمان برنامه خطاب به سخنگوی وزارت بهداشت :من به شما در بیمارستان های دولتی صفر می دهم

جنجال در آنتن زنده شبکه خبر