کوردستان فردا
چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷ ۰۲:۴۹

مهمان برنامه خطاب به سخنگوی وزارت بهداشت :من به شما در بیمارستان های دولتی صفر می دهم

جنجال در آنتن زنده شبکه خبر