کوردستان فردا
یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۲۴
مزین

حقوق بشر با معیار باندی!

عثمان مزیّن / وکیل دادگستری

در اینکه محمود احمدی‌نژاد هیچ باوری به اجرای عدالت، حقوق بشر، شفافیّت، حقوق دفاعی متًهم، علنی بودن دادگاه‌ها و دیگر موارد بدیهی مصرّح در قانون اساسی نداشته و ندارد تردیدی نیست و هر گاه که در ظاهر از این مفاهیم دم زده، صرفاً در دفاع از اعضای باند خودش بوده و لاغیر؛ اما این رویه اشتباه و ناپسند وی دلیلی نخواهد بود که باورمندان به این اصول و منتقدان به نوع رفتار دستگاه قضایی همین رویه وی را درپیش گیرند.

حال که تنی چند از اعضای باند وی به درستی نسبت به رویه غیرقانونی دستگاه قضایی انتقاداتی دارند، چون این منتقدین خود زمانی برای آن دستگاه کف و هورا می‌زدند نباید انتقاد و سخن صحیح آنها را مورد بی‌توجهی قرار دهیم.

نباید فراموش کنیم که همین دستگاه حدود دو دهه قبل جلسات دادگاه رسیدگی به اتّهامات غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران را به صورت علنی برگزار نمود، اما همین حق را برای حمیدرضا بقائی معاون اجرایی احمدی‌نژاد قائل نیست. اکنون که برای بقائی این موضوع بدیهی عملی نخواهد شد و جلسات دادگاه وی بصورت فشرده و در جوّی پلیسی برگزار می‌شود منطقی و معقول و قانونی نیست و این وضعیّت بیانگر تبعیض در نوع برخورد با دو مسوول متّهم است. به‌طوری‌که در روزهایی که جلسات محاکمه بقائی در ساختمان دادگاه کارکنان دولت یا دادگاه تجدیدنظر در حال برگزاری بود، ورود و خروج افراد عادی هم به این ساختمان شدیداً کنترل شده و حتی محمود احمدی‌نژاد به عنوان یک شهروند عادی قادر به ورود به آن ساختمان آن نگردید!

بقائی خود مسوول بسیاری از کجروی‌ها و نقض قانون در دولت پیشین است و باید برای این امور هم‌ محاکمه شود، اما اکنون بقائی واجد مسوولیّت در دولت نیست و فقط یک متّهم است و حقوق وی به عنوان متّهم باید مورد رعایت و اجرا قرار گیرد.

صدا و سیما که کراراً نمایش دادگاه مربوط به محاکمه برخی فعالان سیاسی انتخابات سال ۸۸ را پخش کرد، نمی‌تواند از پخش جلسات دادگاه بقائی خودداری کند.
تا زمانی که با عینک باندی و ‌گروهی خواستار احقاق حق باشیم و اجرای حق را فقط برای خود و باندمان بخواهیم هیچ پیشرفتی در راستای اصلاح امور حاصل نخواهد شد.

مادامیکه معیار ما در آزادی و برخورد طبق قانون، فقط هم‌قطاران خودمان باشد در بر همان پاشنه خواهد چرخید و وضعیت حقوق بشر و حاکمیّت قانون به قهقرا خواهد رفت‌ و کپی‌برداری از شیوه احمدی‌نژاد شیوه پسندیده‌ای نیست.