کوردستان فردا
دوشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۵۹

دشمنان طبیعت در کردستان چه می خواهند

بەداخەوە له ۱۸ و ۱۹ پوشپەر لە بەێن ئاوای نژمارو وشکێن و شارانی زیاترلە۲۰هێکتار لەۆدارستانەجوانە سوتا