کوردستان فردا
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۳۳

دشمنان طبیعت در کردستان چه می خواهند

بەداخەوە له ۱۸ و ۱۹ پوشپەر لە بەێن ئاوای نژمارو وشکێن و شارانی زیاترلە۲۰هێکتار لەۆدارستانەجوانە سوتا