کوردستان فردا
چهارشنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۷ ۰۶:۰۶

رزمایش سراسری اقتدارعاشورایی بسیج سنندج سالن آزادی

عکس-علی کرمی