کوردستان فردا
چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۵۷

روزهای پایانی سال در سرپل ذهاب

                    […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/تسنیم