کوردستان فردا
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۳:۲۰

روستای ، ناچیت بوکان

زندگی کردن مردم، در کنار دکل ها و کابل های […]

زندگی کردن مردم، در کنار دکل ها و کابل های فشار قوی