کوردستان فردا
پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ ۱۶:۱۹

شهرداری‌ها می‌توانند از بازنشستگان استفاده کنند

نعمت احمدی

دو نوع شغل داریم که یکی از این مشاغل دولتی و دیگری انتخابی است. در نوع اول انتخاب توسط مقرراتی مشخص شده و در نوع دوم انتخاب به وسیله مردم انجام می‌شود. شوراهای شهر با قانون خاص تشکیل شده‌اند. انتخاب شهرداران هم از اختیارات آنها بوده است و فراموش نکنیم که مدت شهرداری هم چهار سال است. در نتیجه قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» نمی‌تواند عطف به ماسبق شود و شامل کسانی نمی‌شود که در گذشته در یک پست منصوب شده‌اند. اعضای شورای شهر باید در انتخاب شهرداران بعدی این قانون را در نظر داشته باشند. در این زمینه کاندیدا شدن نمایندگان مجلس می‌تواند مثال گویایی باشد. چرا که سن ۷۵ سال برای کاندیداها در نظر گرفته شده است. فردی که برای مجلس شورای اسلامی کاندیدا می‌شود، می‌تواند بیش از ۷۴ سال سن داشته باشد و اینگونه نیست که یک سال پس از آغاز کار در مجلس و رسیدن به سن ۷۵ سالگی کناره‌گیری کند؛ بلکه تا پایان چهار ساله مجلس به کار خود ادامه می‌دهد و پس از آن دیگر نمی‌تواند کاندیدا شود. معتقدم در مشاغل انتخابی که شامل قانون خاص می‌شود و انتخاب با آرای مردم صورت می‌گیرد، «قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان» شامل آنها نمی‌شود. قانون اساسی هم همین را می‌گوید. اینها مشاغل انتخابی هستند، قانون خاص دارند و مردم آنها را انتخاب می‌کنند. در این زمینه حق با مردمی است که رأی داده‌اند و کسی نباید حق مردم را سلب کند. بنابراین شهرداری‌ها در هر زمان می‌توانند از افراد بازنشسته استفاده کنند. با این تفاسیر برخی هنوز هم معتقدند «قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان» شامل شهرداران هم می‌شود، اما این نظریه به زمانی مربوط می‌شود که بحث انتخاب در میان باشد و عطف به ماسبق نشود. اگر فردا شهردار دیگری انتخاب و قانون دیگری هم تصویب شود، باز شهردار جدید باید تغییر کند؟ در الفبای علم حقوق آمده است که قوانین عطف به ماسبق نمی‌شوند؛ یعنی قانونی که امروز نوشته می‌شود به آینده ربط پیدا می‌کند و به گذشته تسری پیدا نمی‌کند. طبق علم حقوق این قانون شامل حال کسانی نمی‌شود که قبل از تصویب این قانون به وسیله آرای مردم و شوراهای شهر برای مدت معین انتخاب شده‌اند. افرادی به دلیل منافع جناحی پذیرای این دلایل نیستند، ولی منافع جناحی نمی‌تواند حقوق را زیر پا بگذارد و شهردار باید سر جای خودش بماند.