کوردستان فردا
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۸:۰۹

عکسای بازگشای مدرسه شهید یدالله محمدی

عکس- پیام لطفی