کوردستان فردا
چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۱:۰۲

فراز و نشیب حق طلبی زنان در این روزها

سیده فاطمه قریشی- خبرنگار کردستان فردا

زن یا جنس دوم، قشری که این روزها در بستر آشفته جامعه به دنبال چیدمان پازل حقوقی خود هستند و از حضور در بازار کار گرفته تا حقوق اولیه خود دست به اعتراض و واخواهی می‌زنند و فعالیت بانوان در عصر تکنولوژی حاکی از آن است که بستر بازنگری نگرش‌ها، قوانین و… رسیده است. زنان ایرانی به عنوان قشری تغییریت خواه در عرصه انتخابات نشان داده‌اند که با حضورشان در بستر حمایتی از از هر کاندیدائی می‌توانند عامل موفقیتش در کارزار انتخاباتی باشند اما آیا موفقان عرصه انتخابات پابند وعده‌های انتخاباتی خود هستند؟
فارغ از تعهدات مسئولان محتاج آراء زنان و… ما شاهد حضور بانوانانی هتسیم که برای بیان درخواست‌هایشان با اوج شهامت بیان می‌دارند خواسته‌هایشان و این خواسته‌ها از حقوق برابر گرفته تا برسد به حذف حجاب اجباری و…..
تنگ نظری عده‌ای که هنوز زنان را مدیر آشپزخانه می‌دانند و مردها را حاکم خانه و جامعه موجب گردیده که زنان لباس رزم پوشیده و در میدان مبارزه به جنگ حق خواهی بیایند و صدا لبته این خلوص نیت در آینده موجب می‌گردد که برخی‌ها چشم‌هایشان را بشویند و نوع دیگری ببینند اما چه خوب است که این شستن و تغییر باور در بستر تعامل باشد تا اجبار
در بستر بازار یا امور کاری امروزه اکثرا زنان را به عنوان کارگران اعتصاب شکن نگاه می‌کنند به این معنی که با حضورشان موجب کاهش حق الزحمه و کنار گذاشتن مردها از عرصه کار و افزایش آمار بیکاری در جامعه مرد سالاری باشد. اما واقعیت امر این نیست حقیقت ماجرا این است که زنان فعلا در راستای رسیدن به اهدافشان حاضرند هر هزینه‌ای را پرداخت بکنند تا که بتوانند وارد این بن‌بست مردانگی شده و آنگاه بستر تغییر را با حضور شایسته خود فراهم نمایند. پس مسئولان امر شایسته است که خود عرصه را برای حضور بانوان فراهم کنند تا که این مشکل مثل زخمی چرکین سرباز کرده و مشکلات خاصی را پیش بیاورد.