کوردستان فردا
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۲۱:۵۴

عکس-علی کرمی

افطاری با خانواده زندانیان و تجلیل از خیرین در امر آزادی زندانیان