کوردستان فردا
پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۵۵

عکس-علی کرمی

افطاری با خانواده زندانیان و تجلیل از خیرین در امر آزادی زندانیان