کوردستان فردا
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۲۱:۵۳

لبیک به دشمنی ماندگار

عکس- علی کرمی