کوردستان فردا
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۰۰:۰۷

مراسم ختم مرحوم ابراهیم دلاوری

عکس-پیام لطفی