کوردستان فردا
چهارشنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۷ ۰۶:۰۷

مراسم ختم مرحوم ابراهیم دلاوری

عکس-پیام لطفی