کوردستان فردا
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۸:۱۱

مراسم روز جهانی کودک برگزار کننده، معاونت فرهنگی شهرداری سنندج

عکاس- رامین لطفی