کوردستان فردا
سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ ۱۸:۳۱

مراسم غبارروبی مزارشهدابه مناسبت سوم خرداد

عکس- علی کرمی