کوردستان فردا
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۲۱:۵۱

مراسم غبارروبی مزارشهدابه مناسبت سوم خرداد

عکس- علی کرمی