کوردستان فردا
پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۵۳

مراسم غبارروبی مزارشهدابه مناسبت سوم خرداد

عکس- علی کرمی