کوردستان فردا
پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ ۱۵:۵۸

مراسم غبارروبی مزارشهدابه مناسبت سوم خرداد

عکس- علی کرمی