کوردستان فردا
سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ ۱۸:۳۰

مراسم کلنگ زنی چندین طرح سنگفرش ومهارآبهای سطحی درناحیه منفصل شهری حسن آبادوتقتقان باحضورعشایری معاون وزیرراه وشهرسازی ومسولین استانی وشهرستانی

عکاس- علی کرمی