کوردستان فردا
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۸:۱۱

نشست خبری مدیرکل اداره استاندارد با اصحاب رسانه

پیام لطفی-عکاس