کوردستان فردا
پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ ۱۶:۰۶

پیشرفت فیزیکی مغازه های دست فروشان بوکان به ۹۰ درصد رسید

شهردار بوکان با بیان اینکه دست فروشان ‘دروازه قبران’ این شهر ساماندهی می شوند، گفت: اکنون پیشرفت فیزیکی مغازه های این دست فروشان به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.

شهردار بوکان ر افزود: ساماندهی دست فروشان “دروازه قبران” یکی از طرح های مهم شهرداری بوکان بوده که در زمین شماره یک شهرداری با کاربری تجاری در جوار بوستان ملت در حال اجراست.
بابک رستم پور ادامه داد: عملیات ساخت این بازارچه به مساحت یکهزار و ۵۰۰ مترمربع با ۱۳۰ باب مغازه اکنون در مراحل پایانی است.
شهردار بوکان با بیان اینکه این طرح به صورت مشارکتی با دست فروشان اجرا می شود، ادامه داد: برای اجرای این طرح هر یک از دستفروشان ۴۵ میلیون ریال پرداخت کرده اند.
رستم پور گفت: برای این طرح پنج میلیارد ریال هزینه شده است و در پایان مالکیت مغازه ها در اختیار شهرداری خواهد بود و پول دریافت شده از دست فروشان بابت اجاره بهای ماهیانه محاسبه می شود