کوردستان فردا
پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ ۱۶:۱۴

چرا دولت وزرای برکناری شده را معرفی نمی کند

در میانه راه فاز اول و دوم تحریم های جدید […]

در میانه راه فاز اول و دوم تحریم های جدید آمریکا، دو وزیر دولت استیضاح و برکنار شدند. ابتدا وزیر کار با جنجال فساد و افشاگری های جلسه علنی کنار رفت و پس از آن وزیر اقتصاد برکنار شد. آنهم در شرایطی که کشور اساسا درگیر مسائل اقتصادی است.

تا آنجا که به تبار این وزرا مربوط می شد خواستگاه آنها اصلاح طلبی بود و جناح اصولگرا کنار رفتن آنها را یک پیروزی برای خود به حساب می آورد.

با اینحال چرایی عدم معرفی وزرای جدید برای تکمیل شدن کابینه اصلا مشخص نیست. چند ماه است که وزارت کار و رفاه اجتماعی با سرپرست اداره می شد. درست در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی دست به گریبان هستند و طراح هایی مانند کارآفرینی و توزیع سبدهای یارانه ای برای مردم در دست اجراست.

رئیس کل بانک مرکزی به تازگی تغییر کرده و سیاست های پولی و ارزی در حال اجراست، با این حال دولت وزیر اقتصاد ندارد. مشخص نیست وزیر بعدی با سیاست های رئیس کل فعلی بانک مرکزی اساسا سازگار باشد، یا نباشد؟ کمااینکه در مورد هماهنگی وزیر سابق و رئیس کل سابق بانک مرکزی هم تردیدهای فراوانی وجود داشت و سرانجام آن کنار رفتن هر دوی آنها بود.

کشور در شرایطی است که فشار اصلی آمریکا بر حوزه اقتصاد است و مشخص نیست چرا در معرفی وزیر اقتصاد تعلل می شود. حتی فراتر از آن نام هیچ گزینه ای هم برای این وزارتخانه ها مطرح نیست. انگار اصلا دولت خلاء نبود این وزرا را احساس نمی کند تا لازم باشد هرچه سریعتر آنها را جایگزین کند.

این وضعیت در روزهایی که اصولگرایان تلاش می کنند هر روز یک وزیر دولت را استیضاح و برکنار کنند محل تامل است. دو تحلیل در این باره وجود دارد:

اول: روحانی در حال دادن پیام به بخش تندروی مخالف دولت (خصوصا درون مجلس است) که فشارهای بیشتر استیضاح های بیشتر، وضعیت را بهتر نمی کند، بلکه با این کارها اوضاع را خرابتر می کنند. او این اعتراض را با عدم معرفی و یا معرفی سرپرست نشان می دهد.

دوم: روحانی در حالی که نتوانسته مجلس را در قبال پاسخ هایی که داده قانع کند، به خوبی می داند در این شرایط نمی تواند هر وزیری را به مجلس معرفی کرده و انتظار رای مثبت برای او را داشته باشد. از همین رو به دنبال فرصتی مناسب تر برای این کار می گردد. فرصتی که شاید بعد از سفر نیوروک به دست بیایند.

اما هرچه هست و دولت با هر نیتی در معرفی و تکمیل کابینه تعلل می کند، خروجی آن تضعیف شدن بیشتر و ناهماهنگی بیشتر خود دولت خواهد بود.