کوردستان فردا
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۴:۴۸

چهارمین نشست تخصصی حقوق بشرآمریکایی سنندج آبان ماه ۹۷مجتمع فجر

عکس-علی کرمی