کوردستان فردا
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۸:۱۰

چهار مین جلسه شورای اداری استان کردستان با حضور دکتر انصاری معاون محترم رییس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور

پیام لطفی