کوردستان فردا
جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ ۱۲:۲۱

کتابخانە کوچر بیرکار افتتاح شد

مسئول موسسه‌ی فرهنگی و هنری زیرک از پایان یک دوره آموزش زبان کوردی در روستای اوطمیش، از توابع شهرستان مهاباد خبر داد و در پایان این مراسم کتابخانە کوچر بیرکار افتتاح شد

سوسن حسن‌زادە،با بیان اینکه این دوره آموزشی به مدت دو ماه بطول انجامید، گفت: بدین علت کە انسان، موجودی اجتماعی‌ست، لذا همەی ما انسانها، همیشە در حال تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هستیم؛ کە بە جرات میتوان گفت در مورد روستای اوطمیش، روحانی روستا اسماعیل سهرابی، از جملە اندک کسانی‌ست کە تاثیر کاملا مثبت جهت تغییر و تحول اجتماع آن روستا دارد. روحانی کە از ابتدای کار، با آغوش باز پذیرای برگزاری کلاسها شد.
این زبانشناس کورد در ادامه از صلاح حسینی سخن گفت و ایشان را فردی دلسوز و فرهنگی خواند؛ فردی کە بدون هیچگونە چشم‌داشتی، بە فراخوان افتتاح کتابخانەها شتافتە و از کتاب و قلم گرفتە تا قفسە و میز و صندلی مورد نیاز را، تهیە نمودە و با فکری رئوف، در اختیار اهالی روستاها می گذارد.
در ادامه‌ی مراسم، اسماعیل سهرابی، صلاح حسینی و قادر علیخا، من‌ باب زبان و ادبیات کوردی و تاثیر آن بر زندگی اکنون و آیندە سخن گفتند و سوسن حسن‌زاده نیز به نمایندگی از مهندس شورش خالدی، ۴۰ نسخه از نقشە جغرافیایی ایشان از شهر بوکان و مهاباد را در بین شرکت کنندگان این دوره آموزشی توزیع کرد و همچنین سمکو یوسفی، از مدرسان زبان کوردی موسسەی زیرک، با ارائەی شعر، حس و حال مراسم را، زمانی ماندگار بخشید.
بدنبال شنیدن شعر آیندەنگرانەی صلاح حسینی، کتابخانەی “کوچر بیرکار” افتتاح شد و سپس اهدای کارنامە ی زبان کوردی و انگلیسی، از طرف موسسەی زیرک، کە با هدیەی ارزشمند نقشەی مهاباد و بوکان، بە فارغ‌التحصیلان همراە بود، مراسم رنگ پایانی بە خود گرفت.
هاژه