کوردستان فردا
جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ ۰۱:۳۳

کسب تحصیل فقط در جهت اخذ مدرک

سامان آقائی

سیستم آموزشی و نهاد آموزش و پرورش چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، در کشورهای مختلف بر آن است که با روش آموزش علم و دانش و در راستای آن فرهیخته کردن جامعه انسانی و ایجاد سواد و اگاهی، اجتماع را به سمتی سوق دهد که نیاز جامعه انسانی به درک از اجتماعی زیستن و پدیده‌ها مبرا گردد.
مدارس، آموزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات عالی آموزشگاهی با پذیرش داوطلبین کسب تحصیل و کسب علم و دانش در راستای آموزش و تعلیم و تربیت قدم نهاده و خروجی آن به عنوان فارغ التحصیلی نشانگر دستاوردهای آنها می‌باشد.
اگرچه سطح کیفی و کمی این خروجی همیشه ملاک آن بر سنجش میزان اعتبار موسسات و دانشگاه‌ها است، اما اولویت و ریشه جهت مثبت آموزش‌ها و تعلیم و تربیت باید درجه کیفی آن را مدنظر داشت.
در کشوری چون ایران که انواع موسسات عالی، آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها نسبت به جمعیت از تعدد زیادی برخوردار است، اما با نگرشی در معیارهای اجتماعی ایران چون علم، فرهنگ، اقتصاد، سیاست و مدنیت خواهیم دید که وضع ورودی و خروجی کسب تحصیل و میزان تاثیرگذاری آن بر جامعه و تاثیر پذیری جامعه از آن از درجه کیفی بسیار پایینی برخوردار است.
اگرچه پایین بودن این سطح کیفی ریشه در نحوه و چگونگی سیستم آموزشی دارد و معیارهای آموزشی با استانداردهای جهانی از لحاظ مربیان، معلمان و اساتید آموزشی و امکانات و ابزارهای آموزش و همچنین منابع آموزشی از جهت کیفیت علمی از تطابق و همسوئی برخوردار نیست، لذا این امر خود توانسته که متاسفانه استدلالی محکم بر تاثیرگذاری در کیفیت وضعیت اجتماعی از هر نظر باشد.
پایین بودن سطح کیفی نظام آموزشی در ایران تاثیر مستقیم و بسزائی بر اوضاع اجتماعی مختلف و کلیت جامعه ایران داشته است.
فارغ التحصیلان اموزشگاه های علمی، مدراس، دانشگاه ها و مٶسسات عالی اموزشی اینده سازان جامعه اند و سکان هدایت اجتماعی کشور را بر عهده دارند. لذا: آموزش‌های غلط، نبود امکانات، عدم بهره گیری از منابع علمی مناسب و مربیان کاردان با معیارهای انتخابی مناسب، وجود هزینه‌های بالا در راه کسب علم و مسائلی دیگر از این قبیل بر میزان سطح کیفی آموزش تاثیر گذاشته و راه خروجی کسب تحصیل یعنی فارغ التحصیلی را با لغزش و چالش روبرو ساخته است.
تاثیر گذاری بر سطع علم و دانش و اگاهی های مناسب در راه مدیریت و پیشبرد و موفقیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری و بسیاری از نیازهای اجتماعی که راه‌های تناسب و موفقیت هریک از آنها در دستان فارغ التحصیلان کسب تحصیل و علم و دانش است، از این طریق نمایان می‌گردد.
فارغ التحصیلان دانشگاهی و موسسات عالی آموزشگاهی با اخذ فارغ التحصیلی با ورود به عرصه بازار کار و مدیریت اجتماعی اگر از سطح مناسب مدیریت و ایجاد اشتغال و کسب و کار و خدمات اجتماعی مختلف از دانش و آگاهی‌های مناسب و درخور برخوردار نباشند، قطعا جامعه در مسیر بی ثباتی‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظم اجتماعی قرار خواهد گرفت. از این رو میزان تاثیر پذیری جامعه از نظام آموزشی و تاثیر گذاری آن نظام بر جامعه مستقیم و مطلق است. عوامل مخرب و مهمی در سیستم آموزشی وجود دارد که سبب پایین بودن سطح کیفیت آموزش و همچنین ناهنجاری‌های علمی اجتماعی در جامعه است، عوامل مخربی چون:
۱- خریدن مدرک
۲- جعلی بودن مدرک
۳- نیت کسب تحصیل فقط در جهت اخذ مدرک و به سبب آن کسب شغل
۴- عدم امنیت شغلی مشاغل مرتبط با مدارک تحصیلی
۵- عدم اشتغال افراد تحصیلکرده و بحران بیکاری
۶- عدم نظم در اشتغال همچون اشتغال افراد در مشاغل غیر تخصصی
۷- نوسانات و پایین بودن میزان حقوق و مزایا در مشاغل مختلف
۸- پایین بودن سطح اگاهی افراد در مشاغل خود
۹- تزلزل در سطح مدیریت اداری و دولتی و شانه خالی کردن از خدمات اجتماعی و خدمت خالصانه به ارباب رجوع در مشاغل مختلف
این موارد عمده عوامل تاثیر گذاری نظام آموزی بر اجتماع و تاثیر پذیری اجتماع از آن است که سبب ایجاد بحران‌ها در نظم و ثبات اجتماعی می‌باشد و در نهایت نیز ریشه همه این بی ثباتی‌ها و تاثیرگذاری‌ها و تاثیر پذیری‌ها به مدیریت سطح کلان در سیستم دولت و نظام حکومتی برمی‌گردد.