کوردستان فردا
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۸:۵۲

کمپین برای مدیر ماندن

یک شهروند

این روزه اگر از مدیران کردستانی نه از مدیران کشوری هم سئوال بپرسید بدون شک در ظاهر امر می‌گویند از قبول مسئولیت خسته‌اند و می‌خواهند در گوشه‌ای خلوت این چند سال مانده از خدمت را به پایان برساند. صد البته که این حقیقت ندارد و در بهترین حالت ممکن می‌توان گفت این بزرگواران تقیه کرده‌اند.
مدیریت در کردستان بدون شک تعریفش به نحو دیگری است و اکثر منتخبین مجلس شورای اسلامی این دیار دنیا را برعکس می‌بیننم و بجای اینکه به عنوان جزئی از پیکره قوه مقننه در فکر کسب منابع و…. برای کردستان باشند به فکر تغییر مدیر هستند و در اینجا است که باید به روح بزرگ مرحوم اسماعیل ططری یکی از نمایندگان اسبق استان کرمانشاه درود فرستاد، گویا در زمان معرفی نمایندگان در صحن مجلس و معرفی حوزه انتخابی خود، آن مرحوم در بخش استان اصفهان نشسته و اینگونه بیان می‌دارد که نماینده اصفهان است؛ چون استاندار، فرماندار و….. استان کرمانشاه اصالتا اصفهانی هستند.
باری به هرجهت از اقدامات شایسته آن مرحوم می‌توان به تغییر دوباره نام باختران به کرمانشاه و…. اشاره نمود. اما در کارنامه عملکرد اکثریت نمایندگان این دیار فقط بحث تغییر مدیران مطرح است و به زبانی ساده‌تر نمایندگان کردستان را تاکنون به عنوان استخوان بندی مجلس به رسمیت نشناخته‌اند چون به راستی این‌کاره نیستند.
زیبائی اتفاقات استان کردستان وقتی تداوم می‌‌یابد که خبرهای تائید نشده از این واقعیت خبر می‌دهد که یکی از مدیران یکی از شهرستان‌های مرزی استان کردستان برای ماندگار مشغول امضاء جمع کردن و نوشتن طومار و…هستند.
استاندار کردستان بیان داشته‌اند که نمایندگان استان کردستان کارها را به صورت شخصی پیگیری می‌کنند. به زبانی ساده تر می‌توان این بزرگواران از روز بعدا انتخاب شدن تا روز پایان دوره فعالیت در فکر پس دادن وام‌هائی هستند که در کارزا انتخابات داد‌ه‌اند و نباید از اینان انتظار داشت که دلسوز مردم کردستان باشند.
نگون بختی مردم این دیار هم وقتی بیشتر می‌شود که آن عده که خود را فعال سیاسی و مدنی می‌دانند در راس این کمپین حفظ مدیریت هستند و مشخص نکرده‌اند که ما باید به قشم حضرت عباس باید باور کنیم یا د‌ُم خروس، در جهان فعالین مدنی انسان‌هائی هستند معترض و آزادی خواه اما در دیار ما قضیه برعکس است حال این فعالین مدنی علمدار حفظ جناب فرماندار یکی از شهرستان‌های مرزی استان کردستان هستند.