کوردستان فردا
جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ ۱۲:۰۰

کُردها قربانی سیاست های امپریالیستی ابرقدرت ها در خاورمیانه هستند

یوست هیلترمن می گوید کردها که بارها از سوی دول قدرتمند به آنها قول کیان مستقل داده شده قربانی عینی سیاست های امپریالیستی هستند.

پژوهشگر خاورمیانه و مدیر برنامه این منطقه در گروه بین المللی بحران در مقاله مفصلی با عنوان« آشوب در خاورمیانه»، بخشی از آشوب موجود را ناشی از تمایل کردها به داشتن کشور مستقل با توسل به قدرتهای استعماری دانسته که در نهایت به آنها خیانت شده است.

هیلترمن، که مقاله اش در سایت اندیشکده الشرق منتشر شده، می نویسد قدرت های امپریالیستی که به دستکاری مرزها در خاورمیانه پرداختند برای اعراب کشورهای مختلفی ایجاد کردند اما کردها را ناکام گذاشتند.

وی معتقد است کردها نمونه عینی قربانیان صحنه سازی های ماهرانه قدرت های امپریالیستی در خاورمیانه هستند که از نگاه کردها به خیانت تفسیر می شود.

هیلترمن در ادامه نوشت: قدرتهای غربی در سال ۱۹۲۲ و در عهدنامه سور به کردها قول ایجاد کشور مستقل را دادند اما درست سه سال بعد و در پیمان نامه لوزان زیر قول خود زدند.

هیلترمن معتقد است کردها بارها مانند چند سال اخیر با قدرت های بزرگ همپیمان شده و با آنها همکاری کرده اند تا بلکه جایزه آن را که حمایت از استقلال باشد به دست آورند اما دیدیم که کردهای عراق که در جنگ با داعش همپیمان غرب بودند و همزمان از فرصت به دست آمده برای رسیدن به استقلال استفاده کردند، نه تنها نتوانستند به استقلال دست یابند بلکه دستاوردهای خود را نیز که در جنگ با داعش کسب کرده بودند از دست دادند. کردهای عراق مناطق وسیعی موسوم به مناطق مورد مناقشه به همراه میادین نفتی کرکوک را از دست دادند.