کوردستان فردا
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۴:۰۰

🎦 وضعیت پیاده روهای بوکان فاصله بین میدان آزادگان و علی آباد