کوردستان فردا
پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ ۱۶:۵۲

ناآگاهی زنان از حقوق خود افزایش خشونت را در پی داشته است

یک روانشناس گفت: ناآگاهی زنان از حقوق خود و قوانین موجود افزایش خشونت و عدم شکایت و پیگیری آن را در پی داشته است.
Tags: افزایش, خشونت, روانشناس, همایون قسمتی ۶ آذر ۱۳۹۶

برای پیشگیری از اعتیاد زنان، سازمان‌های مردم نهاد در خراسان

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی گفت: این استان سازمان‌های مردم نهاد تخصصی فعال در حوزه بانوان برای پیشگیری از اعتیاد زنان ندارد.
Tags: اعتیاد زنان ۲۰ آبان ۱۳۹۶
صفحه بعدی صفحه قبل