کوردستان فردا
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۴۶

قربون اون خنده‌های قشنگت برم من

سیدهادی کسایی‌زاده- سردبیر روزنامه صدای اصلاحات
Tags: تحریم, روحانی, سیدهادی کسایی‌زاده, کردستان فردا ۱۶ مرداد ۱۳۹۷

حجری ساز استادنما

ژاله یوسفی‌نژاد
Tags: ژاله یوسفی‌نژاد ۱۱ تیر ۱۳۹۷

پنجره‌ای پشت به بشریت

ژاله یوسفی نژاد
Tags: ژاله یوسفی نژاد ۲ خرداد ۱۳۹۷

منشور عموانسان اولیه

ژاله یوسفی‌نژاد
Tags: ژاله یوسفی‌نژاد ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

تلفیق سنتی و مدرن

ژاله یوسفی‌نژاد
Tags: ژاله یوسفی‌نژاد ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

سیزده بدر

فروزان میره‌وندی
Tags: فروزان میره‌وندی ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
صفحه بعدی صفحه قبل