دوشنبه, 05 فروردين 1398

موافقت کمیسیون فرهنگی مجلس با ۹ ماهه شدن مرخصی زایمان

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت:
بر اساس ماده ۲۱ طرح جمعیت و تعالی خانواده، مرخصی زایمان مادران باردار ۹ ماه تعیین شد.

سلامت

بر اساس ماده ۲۴ طرح زنان بارداری که بیمه درمانی ندارند، طی مدت بارداری و سه سال بعد از آن تحت پوشش بیمه درمانی قرار می‌گیرند. کودکان زیر سه سال آنان توسط دولت تحت پوشش بیمه درمانی قرار می‌گیرند.

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد