کوردستان فردا
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۴:۰۵
ads ads

شبکه‌های اجتماعی و شگردهای ترویج اعتیاد

کارشناسان ارشد حوزه انتظامی و مبارزه با مواد مخدر نسبت به نقش پررنگ شبکه های اجتماعی در اعتیاد جوان ها و تبلیغات دروغین آن ها هشدار می دهند.
برچسب‌ها, , ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
ads ads
صفحه بعدی صفحه قبل