اسامی قبول شدگان استخدامی بهورزی اسفند ۱۴۰۱ شهرستان بوکان
اسامی قبول شدگان استخدامی بهورزی اسفند ۱۴۰۱ شهرستان بوکان
ضمن تبریک به قبول شدگان آزمون بهورزی مورخ 19/12/1401 به اطلاع می رساند لیست قبولین به شرح فایل پیوستی می باشد.

ضمن تبریک به قبول شدگان آزمون بهورزی مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۱ به اطلاع می رساند لیست قبولین به شرح فایل پیوستی می باشد.

🔺 لازم به توضیح است زمان ومکان دریافت مدارک و همچنین آزمون مصاحبه متعاقبا از طریق سایت دانشگاه و مراکز بهداشتی شهرستانها اعلام خواهد شد.