برق گرفتگی جان مادر و دختر بانه ای را گرفت
برق گرفتگی جان مادر و دختر بانه ای را گرفت
لحظاتی پیش دو نفر(مادر و دختر) در "محله خیابان انقلاب" به‌ علت اتصالی کارواش خانگی دچار برق‌گرفتگی شده‌اند و متاسفانه هر دو نفر جان خود را از دست داده‌اند.

لحظاتی پیش؛ یک مادر و دختر در محله خیابان انقلاب بانه دچار برق‌گرفتی شدند !

▪ لحظاتی پیش دو نفر(مادر و دختر) در “محله خیابان انقلاب” به‌ علت اتصالی کارواش خانگی دچار برق‌گرفتگی شده‌اند و متاسفانه هر دو نفر جان خود را از دست داده‌اند.