کشوری که مردمش سیگار را ترک می کنند
کشوری که مردمش سیگار را ترک می کنند
در حالی که عمده کشورهای جهان با معضل شهروندان سیگاری دست و پنجه نرم می‌کنند، سوئد به یکی از پیشگامان عرصه ترک سیگار تبدیل شده است.

در حالی که عمده کشورهای جهان با معضل شهروندان سیگاری دست و پنجه نرم می‌کنند، سوئد به یکی از پیشگامان عرصه ترک سیگار تبدیل شده است.

این کشور اسکاندیناوی در مسیر تبدیل به یکی از اولین کشورهای بدون سیگار در جهان است و در ماه‌های آینده احتمالا به یکی از اولین کشورهایی تبدیل خواهد شد که در آن کمتر از ۵ درصد جمعیت بزرگسال سیگار می‌کشند.

در پانزده سال گذشته نرخ کشیدن سیگار در سوئد از ۱۵ درصد به ۵.۶ درصد رسیده است. در حالی که برنامه اتحادیه اروپا برای رساندن تعداد سیگاری‌های بزرگسال کشورهای عضو به زیر ۵ درصد برای سال ۲۰۴۰ پیش‌بینی شده است، سوئد ۱۷ سال زودتر این هدف را در دسترس می‌بیند.