ملیک العبدل، کارشناس مسائل سوریه و لارس هاوچ، تحلیلگر حوزه مداخله حل منازعات، در مقاله مشترکی به بررسی اهداف ترکیه از تمایل برای برقراری آشتی با دولت سوریه پرداخته اند. آنها در این مقاله که در اندیشکده شورای آتلانتیک منتشر شده، تاکید کرده اند تمایل مقامات ترکیه برای عادی سازی روابط با دمشق تنها به […]

ملیک العبدل، کارشناس مسائل سوریه و لارس هاوچ، تحلیلگر حوزه مداخله حل منازعات، در مقاله مشترکی به بررسی اهداف ترکیه از تمایل برای برقراری آشتی با دولت سوریه پرداخته اند.

آنها در این مقاله که در اندیشکده شورای آتلانتیک منتشر شده، تاکید کرده اند تمایل مقامات ترکیه برای عادی سازی روابط با دمشق تنها به دلیل پیچیده شدن اوضاع برای ترکیه در داخل سوریه و عدم دستیابی آنکارا به اهدافش در داخل این کشور است.

این دو پژوهشگر معتقدند ترکیه می خواهد سوریه نقش سرکوب نیروهای کرد را برای این کشور بازی کند اما به دلیل روابط و تعامل خاص میان نیروهای کرد سوریه و دولت مرکزی، ایفای چنین نقشی از سوی دمشق بعید است.

در این مقاله تاکید شده است اردوغان در آستانه برگزاری انتخابات، به راضی کردن پایگاه اجتماعی خود نیاز دارد و بنابراین وانمود کرده که از طریق آشتی با دمشق به دنبال خارج کردن مهاجران سوریه از کشور است است که مطالبه بیشتر جامعه ترکیه است.

آنها تاکید کرده اند با این که ترکیه در اقدام برای عملیات نظامی جدید علیه کردها ناموفق بوده اما اگر دیپلماسی نتواند هدف ترکیه را تامین کند گزینه حمله نظامی به سوریه و تلاش برای بیرون راندن نیروهای کرد از نزدیکی مرزهای ترکیه همچنان گزینه جدی آنکاراست.

این دو پژوهشگر تاکید کرده اند که در هر حال، ترکیه قصد ندارد به این زودی سوریه را ترک کند.