گلایه های گسترده مردمی از وضعیت دهشتناک سایت دفن زباله بوکان
گلایه های گسترده مردمی از وضعیت دهشتناک سایت دفن زباله بوکان
صنعتی فرماندار شهرستان بوکان با اشاره به مشکلاتی که در خصوص مکان دفن زباله شهرستان وجود دارد اظهار داشت؛ بایستی شهرداری بوکان در اسرع وقت نسبت به ساماندهی وضعیت مکان موجود اقدام نماید و همزمان اقدامات لازم برای مکانیابی محل جدید و تملک زمین و آماده سازی آن انجام پذیرد.

به دنبال گلایه های گسترده مردمی از وضعیت دهشتناک سایت دفن زباله بوکان

برگزاری دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان بوکان همزمان با هفته محیط زیست

این جلسه با ریاست صنعتی فرماندار شهرستان بوکان و روسا و نمایندگان ادارات در محل فرمانداری بوکان تشکیل شد.

در این جلسه درخصوص آخرین وضعیت اقدامات محل جدید دفن پسماند شهری و بررسی طرح تفصیلی دفن پسماند بحث و تبادل نظر شد.

💢 صنعتی فرماندار شهرستان بوکان با اشاره به مشکلاتی که در خصوص مکان دفن زباله شهرستان وجود دارد اظهار داشت؛ بایستی شهرداری بوکان در اسرع وقت نسبت به ساماندهی وضعیت مکان موجود اقدام نماید و همزمان اقدامات لازم برای مکانیابی محل جدید و تملک زمین و آماده سازی آن انجام پذیرد.
شایان ذکر است در این جلسه طرح مکانیابی محل جدید دفن زباله شهر بوکان مورد تایید اعضای کارگروه قرار گرفت و مقرر گردید شهرداری بوکان در اسرع وقت نسبت به انجام مراحل بعدی اقدام نماید.