دوشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۲
معلم ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

معلم

اگر کشک می‌خورید بخوانید ! ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

اگر کشک می‌خورید بخوانید !

نابرابری اجتماعی؛ ریشه برخی آسیب های اجتماعی/ ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

نابرابری اجتماعی؛ ریشه برخی آسیب های اجتماعی/

نابرابری اجتماعی به عنوان یک متغیر مستقل می تواند بر بسیاری از دیگر مسائل اجتماعی تاثیرگذار باشد. لذا، به لحاظ جامعه شناختی، تحت عنوان ریشه های آسیب اجتماعی شناخته می شود. از این رو، اهمیت دارد با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی کشور در سال های اخیر، برای کاهش نابرابری اجتماعی و عدم تبدیل آن به مسئله حاد در جامعه، برنامه ریزی نمود.

بیانیه رویکرد راهبردی نوین سایت خبری تحلیلی کردستان فردا ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

بیانیه رویکرد راهبردی نوین سایت خبری تحلیلی کردستان فردا

با استعانت از الطاف الهی و پشتوانه مجموعه خبری کردستان فردا در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای بسط مولفه های توسعه، تحکیم بیش از پیش پایه های اجتماعی، فرهنگی ملت و تقویت انسجام از طرق نهادینه ساختن وحدت ملی با هدف ارتقاء سطوح مختلف پیشرفت در همه زمینه ها در سطح کشور، منطقه و جهان، رویکردها و خط مشی سایت خبری-تحلیلی کردستان فردا به انحاء نوینی به تبیین و تکوین فصل جدیدی از حضور و وجود خود وارد شده است.

نقش BIM در مدل‌سازی اطلاعات شهر (CIM) ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

نقش BIM در مدل‌سازی اطلاعات شهر (CIM)

شهر یکی از مهم­ترین و والاترین دستاورهای تاریخ بشری است که امروزه جمعیت و پیچیدگی روابط آن به­طور باور نکردنی رو به افزایش است. از سوی دیگر اکثر جمعیت شهرهای امروزی از نژادها، اقوام، فرهنـگ­هـای گونـاگون، بـا دیـدگاه­هـا، سـلیقه­هـا و اهداف متفاوت گرد هـم آمـده­انـد که نیاز به ارائه خدمات شهری با کیفیت مطلوب هستند.