یکشنبه, ۱۹ آذر , ۱۴۰۲
مجسمه ساز بزرگ کورد ریبین حیدری ۱۱ اسفند ۱۴۰۱

مجسمه ساز بزرگ کورد ریبین حیدری

مجسمه‌سازی، تندیسگری یا پیکرتراشی هنر همگذاری یا ریخت دادن به اشیا است و ممکن است در هر اندازه یا با هر مصالح و یا تکنیکی انجام شود.البته باید در نظر داشت که هر شکل دادنی مجسمه‌سازی نیست بلکه باید در ورای آن، یک فکر، خلاقیت یا یک نوآوری وجود داشته باشد.